کتاب مهارت های مشاوره مدیریت

کتاب مهارت های مشاوره مدیریت – کتاب مهارت های مشاوره مدیریت نوشته چارلز مارگریسون، نشر مرندیز، ترجمه علیرضا حدادیان-سعید مرتضوی؛ با هدف تلفیق پشتوانه های علمی و رهنمود های کار بردی برای ارتقاو بهبود مشاوره مدیریت در سازمان ها و عرصه های کسب و کار است.

درباره کتاب:

امروزه وقوع تغییرات سریع در محیط سازمان ها به امری عادی تبدیل شده است که گویای محیطی متلاطم و پر ابهام برای مدیران در مدیریت سازمان هاست. وجود این شرایط ایجاب می کند که توسل به عقل جمعی توسط مدیران، نه بعنوان یک نیاز موقتی، بلکه به عنوان ضرورتی مستمر، یاری رسان و نظام مند به حساب آید. از این منظر “مشورت” به عنوان یک مصداق عمل عقلانی می تواند به مثابه ساز و کاری موثر و راهبردی بی بدیل برای مدیران قلمداد شود.

از این رو، توجه روز افزون به این مهم باعث شده است که “مشاوره مدیریت” در عرصه های کسب و کار و دنیای سازمانی به یک “صنعت” تبدیل شود و از کارکردهای اجتماعی و اقتصادی در ایجاد اشتغال و تولید ثروت بهره مند گردد، و حتی به شکل دهی رشته های علمی در دانشگاه ها منجر شود. تامل در پیشینه ی سازمان های موفق نیز روند روبه رشد استفاده از مشاوران مدیریتی را به خوبی برجسته می سازد که گویای اهمیت و ضرورت نگاه علمی به حرفه ی “مشاوره ی مدیریت” در مجموعه های سازمانی است.

خلاصه کتاب:

بررسی صنعت مشاوره مدیریت در عرصه ی کسب و کار و دنیای سازمانی و اصول و مدل های آن

• تــوضیحات کامــل
• مــشخصات
• مزایا و معایب
• نــقد و بــررسی


فهرست مطالب:

پیش گفتار
سخن نویسنده

بخش اول – اهداف و فرایند ها
فصل اول: چرا مشاوره ی مدیریت مهم است؟

مزایای حاصل از مشاوره ی مدیریت
راهنمایی شما اغلب اوقات مورد استفاده قرار خواهد گرفت
رضایت شغلی بیشتر
فرصتی برای سایر کارهای چالش برانگیز
توسعه ی روابط برنده- برنده
بهره وری بیشتر از زمان
سایر پیامدهای مفید
هدف ما از انجام کار مشاوره چیست؟
روش های مشاوره
وظایف مشاوران
مشاوران داخلی چه کسانی هستند؟
مشاوران خارجی چه کسانی هستند؟
چه چیزی یک مشاور موثر را به وجود می آورد؟
ابعاد دو گانه مشاوره : عد انسانی و بعد فنی
عملی کردن دانش
رهنمودها
تمرین
پس از این تجزیه و تحلیل
نمونه موردی : افراد، قبل از تکنولوژی و ساختار

فصل دوم: مراحل اصلی مشاوره

مراحل دوازده گانه مشاوره
گام های چهار گانه برآورد
گام های چهار گانه ارزیابی
گام های چهار گانه به کار گیری
تجزیه و تحلیل مثال عملی
آمادگی
قرارداد
مذاکرات قرارداد
جمع آوری داده
تجزیه و تحلیل داده ها و تشخیص
بازخور داده ها
بحث در مورد داده
طرح های پیشنهادی
تصمیمات اجرایی
اجرا
ارزیابی عملکرد
نمونه ی موردی
مشاوره استراتژیک برای اثربخشی
رهنمودها
تمرین

فصل سوم: فرایندهای کلیدی مشاوره

حوزه های سه گانه ی فعالیت
برنامه ریزی عملی
تحقیق عملی
پیاده سازی عملی
مشاور موازی و یک طرفه
مشاوره یک طرفه
مشاوره موازی
مشتریان چه می خواهند؟
سطوح مشاوره
سطح فردی
سطح نقش
سح گروهی
سطح بین گروهی
سح سازمانی
نقش آفرینان در فرایند مشاوره
مساله به چه کسی تعلق دارد؟
چه کسی اطلاعات دارد؟
چه کسی نیاز به مشاوره دارد؟
چه کسی از نتایج استفاده می کند؟
چه نوع داده ای را جمع آوری می کنید؟
چگونه به صورت حضوری (رو در رو) به جمع آوری داده بپردازیم؟
آنچه باید انجام دهیم
آنچه نباید انجام دهیم
از کجا باید شروع کنیم؟
نمونه موردی- رنسیس لیکرت و بازخور تحقیق
رهنمودها
تمرین

فصل چهارم: مدیریت زمان و عقد قرارداد

ایجاد یک ساختار انعطاف پذیر
ایجاد یک جدول زمانی
تعیین نتایج در مقایسه با زمان
برنامه ریزی تعهد
سوالاتی که مشاوران می توانند در ساختار دهی زمان استفاده کنند
مثالی از توسعه ی مدیریت
مهارت های عقد قرارداد
آماده کردن نوشته های مقدماتی بحث
بازنگری برداشت ها و گزینه ها
فهرست کنترلی مشاور برای عقد قرارداد
برقراری مشارکت
مشاوره کلایتون
نحوه ی عملکرد مشاوره ی کلایتون
مشاوره های غیر رسمی
رهنمودها
نمونه موردی
تمرین

بخش دوم – مهارت های فردی و بین فردی
فصل پنجم: مهارت های مشاوره ای بین فردی

کنترل مکالمه چیست؟
سرنخ ها و علامت ها
انتخاب سرنخ ها و علامت ها
پیگیری موضوعات شخصی
تعیین سرنخ های شنیداری
نشانه ها و پیام ها
مشاوران مدیریت خواستار توسعه ی چه چیزی هستند
رفتارهای مساله محور و راه حل محور بودن
چگونگی خلاصه کردن
فهمیدن
قدردانی کردن
به رسمیت شناختن
پرهیز از مسیرهای انحرافی وسوسه برانگیز
روی ول موج اصلی بمانید
مهارت های مکالمه در مشاوره
پویایی های زمان
پویایی های موضوع
پویایی های رقابتی
پویایی های حرکتی
پویایی های جهت
پویایی هایی مبتنی بر واقعیات و احساسات
طح پویایی های مکالمه
پویایی های توافق – عدم توافق
رهنمودها
دستیابی و افزایش اطلاعات
تمرین

فصل ششم: چگونگی کسب اجازه ورود به حوزه ی فعالیت

تا کجا می توانید پیش بروید؟
نمونه موردی (الف)، درک کردن مشتری
نمونه موردی (ب)، مشاوره گمراه کننده
دادن و گرفتن مجوزها
چه کسی،چرا،چه موقع و چگونه
گرفتن مجوزها
دادن اجازه
تعیین حوزه قابل دسترس
بستن بحث (عدم تایید)
باز کردن بحث (تایید)
فلسفه ی وجودی شما در شرکت مورد نظر
چگونگی واکنش دیگران نسبت به شما
ترغیب کردن
بازداشتن
نادیده گرفتن
چگونه می توان موافقت افاد را جلب کرد؟
بحث در مورد موضوعات شخصی
دیدگاه هایی در مشاوره
چگونگی کسب اجازه و ورود به بحث
کار کردن در قلمرو مشتری
هماهنگ شدن با مشتری
هماهنگ شدن با موضوعات شخصی
نمونه موردی : مشاوره فرایند
چگونگی فعالیت در قلمرو مشتری
رهنمود ها
تمرین

فصل هفتم: چگونگی افزایش سطوح انرژی

تجربه اندوزی
از موارد قابل دسترس شروع کنید
ارائه مثال های خاص
جستجوی تجارب افراد
بحث درباره ی مسائل و مشکلات واقعی
مشارکت فعال در توسعه طرح های مدیریتی
علائم کاهش سطح انرژی
چگونگی وضوح بخشی به انتظارات
پرهیز از غافلگیری
بررسی جزئیات
عوامل اساسی
اول بگویید، سپس بنویسید
چگونگی پرهیز از غافلگیری های شدید
هرگز عجله نکنید
مدیریت جلسات
مشخص کردن سوالات کلیدی
نمونه موردی: یادگیری از عمل
رهنمودها
تمرین

فصل هشتم: چگونگی برگزاری گردهمایی جهت به اشتراک گذاشتن و مقایسه ایده ها

جلسات گردهمایی بین واحد ها
مسائل واضح را نیز مورد سوال قرار دهید
جلسات ویژه
ایجاد ساختار های موقتی
نام گذاری کنید
چگونگی شروع
نمونه موردی در مورد هزینه های تولید
توسعه ی یک تیم اثربخش
نقش های تیم اصلی ، موارد زیر را شامل می شود
جلسات رو در رو
به اشتراک گذاشتن و مقایسه ی ایده ها
اتاق فکر سالیانه
نمون موردی شرکت پتروشیمی
توسعه یک کارگاه آموزش ساختار نیافته
نقش راهنمایی
فعالیت های راهنمایی برای گردهمایی های سازمان نیافته
منافع حاصل شده
روش های کار سلسله مراتبی و جانبی (خلاق)
ساختارهای سلسله مراتبی
ساختارهای جانبی (خلاق)
رهنمودها
تمرین

بخش سوم – اصول ، برنامه ها و مدل ها
فصل نهم : مدل شاوره ی شما چیست؟

چهار مدل نقش
مدل پزشک
مدل کارآگاهی (پلیسی)
مدل فروش
مدل آژانس مسافرتی
انتخاب نقش های مشاوره ای
دعوت نامه ها
تهیه ی طرح پیشنهادها
انجام وظیفه ی بازرسی
دید کلی
نقش خودتان را چگونه می بینید؟
نقش متخصص عالی ربه
نقش زیر مجموعه
نقش همکار حرفه ای
نمونه موردی : بهبود نوسازی سازمان
اخلاق پذیرش یا رد کارها
عدم مشارکت
تعارض ارزش ها
نقش های متداخل
گرانباری نقش
رهنمود ها
تمرین

فصل دهم: چگونه مدیران می توانند مشاوره بدهند؟

تبادل تجربیات مدیریتی
خلبانان هواپیما
مدیران تولید
مدیران صنعت گردشگری
نمونه موردی: مشاوره مدیریتی از طریق یادگیری مبتنی بر عمل
روش های مبادله
پروژه مشاوره ای بین فروشگاهی
مشاوره دو رفه
مشاوره گروهی مختلط
مشاوره با مدیران صنفی
مشاوره داخلی در ITT
تغییر نقش ها
چگونه مشورت کار روزانه مدیران می شود
بازنگری عملکرد
مشورت در انتخاب کارراهه شغلی
مشورت شخصی
حل مشکلات کاری
راهنمایی کاری فردی
پیشنهادات نمونه
مشاوره رو به بالا
فعالیت های توسعه ی مشترک
مرور
رهنمودها
تمرین

فصل یازدهم: دیدگاه کلی سیستم شما چیست؟

سازمان به عنوان یک سیستم
مثالی از یک شرکت اسباب بازی
شناسایی نیروها در سیتم
مدل های مشاوره در عمل
شناسایی شبکه سیستم
برون رفت از فشارهای کلیدی
برداشتن گام های مرجح
چه خروج هایی مورد نیاز هستند؟
چگونه مسائل را تصویر کنید؟
بافت یا زمینه ی تغییر
چرا سازمان ها تغییر می کنند؟
رهنمودها
تمرین

فصل دوازدهم: چرا نقش مشاوره ، مهم است؟

فشار کاری چیست؟
زمینه یا محتوا
نمونه موردی نوآوری
یان اولیه مساله
بحث کنترل
وسواس در مورد عوامل
نقشه سازمانی
سوالات راه حل محور و بسته پاسخ
ما در مورد چه کسانی صحبت می کنیم؟
سرنخ های مشارکت فردی
سرنخ ها و مدارک کلیدی
کشف نقش شخصی
تحلیل شرایط شخصی
ارائه ی راه حل توسط مشتری
آزمون مفروضات منفی با نگاه مثبت
بحث عملی متوالی
شفاف سازی گام های عمل
مراحل مشاوره نقش
همراه با مشتری خود کار کنید
رهنمودها
تمرین

بخش چهارم – سیاست ها و فشارها
فصل سیزدهم : سیاست های مشاوره

نفوذ قدرت
ساختار کمیته ی راهبری
گروه های مشاوره ای فنی
زیرساخت سیاسی
سیستم ذینفعان
مالعه ی موردی
استراتژی های توسعه ی سازمان
شما در کدام سمت قرار دارید؟
مورد میانجی گری
نخستین اشتباه
شناخت از طریق ارتبا و همکاری
مصالحه و میانجی گری مستقل
تشخیص طرف های مقابل
رهنمودها
تمرین

فصل چهاردهم: چور افراد مفید و افرادی که مانع انجام کار می شوند را درگیر کنیم؟

شناسایی منابع نفوذ
پرسش پیرامون مفروضات
حمایت از کارکنان صف
حمایت اتحادیه
حمایت مشاوره ای
نمونه ی موردی
مشاوران و مدل های آنها
چگونه طرح ها اشتباه از آب در می آیند
مورد نوشیدنی ها
مراحل طرح پروژه
چگونه اختلال و نابودی رخ می دهد
برخورد با واکنش های منفی
چگونه یک مشتری مقاومت نشان می دهد
فعالیت مورد نیاز
رهنمودها
سوالاتی که مشاوران یا راهنماها می توانند استفاده کنند
تمرین

فصل پانزدهم: بازیگران و متن هایشان

بازیگران اصلی
متن ها، رح های داستان و مضمون ها
نقش ها در نمایش
دعوت افراد به ملاقات یکدیگر
تسهیل جلسات
یادگرفتن از اشتباهات
تغییر از پایین به بالا
ایجاد تغییرات زیاد
افزایش انتظارات
ارتبا نامناسب
گرفتار شدن در یک بخش
تغییر دادن تنها یک خرده سیستم
مداخله نامناسب
فرض نیاز به تغییر
شکست در جستجوی کمک
صحنه نمایش مشاوره سازمانی
مطالعه ی موردی نمایش نامه سازمان
مسائل قبل از راه حل ها
اهمیت جلسات شخصی
نیاز به مدیریت سیاست ها
رهنمودها

فصل شانزدهم: عوامل اثرگذار بر شکست و موفقیت

مدیریت فرایندهای مشاوره ای
انتخاب مشاوره راهبردی
راهبرد نوع یک
راهبرد نوع دو
مفاهیم کلیدی مورد استفاده
تجربه
انرژی
تعیین کنندگی
فهرست کنترل مصاحبه برای مشاوران
انضبا
انتظارات
پیگیری
جو
تقویت موفقیت
بازخور مشاوره ای مفید
به حرف های افراد کلیدی گوش کنید
اخذ بازخور نسبت به گزارش مقدماتی
مسائل مورد علاقه را به خوبی واقعیات منعکس کنید
فراهم کردن فرصت برای حل مسائل
گزارش به عنوان یک فرایند نه به عنوان یک راه حل
فرایند مشاوره
برخی از نکات کلیدی در موفقیت و شکست تکالیف مشاوره ای
مشتریان شما را چگونه می بینند؟
انرژی
شما چه چیزی را تحویل مشتری می دهید؟
درک سایرین
شما چه چیزی را بیان می کنید
درک خود
مثال مشاوره ای: ویژگی های مورد درخواست از مشاوران
چگونه از شکست اجتناب کنیم؟
توصیف روشن مشتری از قرارداد
داده های مرتبط را جمع آوری کنید
فهم بازخور داده ها را آسان کنید
برقراری ارتباط متناسب با توان مشتری
توصیه های اجرایی را تحلیل کنید
اخبار مثبت
احترام به فرهنگ مشتری
استفاده از شایعات برای کشف واقعیات
درگیری سیاسی
اساس مشاوره موفقیت آمیز
رهنمودها
برنامه ریزی برای عمل
اقدام پژوهی
اجرای عملیات
تمرین

بخش پنجم – توسعه های جدید
فصل هفدهم: یادگیری عملی در کسب و کار

پرسش ها و پاسخ ها
تحقیق و عمل
گفتن،نوشتن و نشان دادن
تسهیم و تطبیق
اطمینان و تردید
خود و دیگران
گروه های دو نفری و سه نفری
آزمایش ها و ریسک ها
سیاست ها و شخصیت ها
گفتن و نوشتن
ورودی ها و پیامدها
عمل و یادگیری
خلاصه
تمرین

فصل هجدهم: چگونه از طریق وب مشاوره دهید؟

استراتژی مشاوره تحت وب شما چیست؟
خلاصه


مشخصات کتاب

عنوان: کتاب مهارت های مشاوره مدیریت
نوشته : چارلز مارگریسون
ناشر : مرندیز
ترجمه : علیرضا حدادیان-سعید مرتضوی
شابک : 978-600-106-329-9
تعداد صفحات : 300
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول – 1394
لیتوگرافی : –
قیمت پشت جلد : 15000 تومان

منبع: دیجی کالا

 

دیدگاه شما