گروه نرم افزاری مهندس علی آزاد

صفحه نخست
مرحله قبل
دريافت نرم افزار
تماس با ما
درخواست پشتيبانی
گالری

  •    نرم افزار حسابداری   کليه عمليات مالی و حسابداری  مربوط به اصناف ، مراکز پخش ، تعاونيها و فروشگاهها را کنترل می نمايد :

  •   حسابداری

  •   خريد و فروش

  •   انبارداری

  •   چکها

  •   بدهکاران و بستانکاران

  •   بدهکاران اقساطی

  •   کالاهای خسارتی

  •   تهيه انواع گزارشات متنوع

 

راهنمای نرم افزار