گروه نرم افزاری مهندس علی آزاد

صفحه نخست
مرحله قبل
دريافت نرم افزار
تماس با ما
درخواست پشتيبانی
گالری

  •    نرم افزار بانک اطلاعاتی طلا   کليه عمليات مالی و اطلاعاتی  مربوط به طلا را کنترل و ثبت می نمايد:

  •   حسابداری کارگاههای طلا سازی

  •   حسابداری بنکداران طلا

  •   حسابداری ويزيتورهای  طلا

  •   حسابداری ويترين داران  طلا

  •   تهيه انواع گزارشات از اطلاعات

 

راهنمای نرم افزار