گروه نرم افزاری مهندس علی آزاد

صفحه نخست
مرحله قبل
دريافت نرم افزار
تماس با ما
درخواست پشتيبانی
گالری

 •   نرم افزار قرض الحسنه  نرم افزاری  قوی  و  کارآمد  برای  مديريت کليه عمليات مالی ، اطلاعاتی و پرسنلی  صندوقهای قرض الحسنه:

 •   پس انداز

 •   جاری

 •   وام و درخواست وام

 •   چکهای مشتريان - ضامن -معرف - وام گيرنده

 •   تفکيک وامها بصورت قراردادها

 •   محاسبه و تقسيط کارمزد

 •   محاسبه کارکرد حسابها (امتياز)

 •   محاسبه ميانگين حسابها

 •   ثبت ورود و خروج کارکنان

 •   محاسبه و تهيه ليست حقوق

 •   ارايه گزارشات متنوع از اطلاعات و حسابها